Wirtualny adres firmy na terenie Warszawy a prawa najemcy

2018-11-20

Wirtualny adres firmy Warszawa można również uzyskać poprzez wsparcie innego najemcy. Jakie jednak są jego prawa?


Wirtualny adres firmy Warszawa a prawa najemcy w regulacjach prawnych

W umowie należy precyzyjnie określić przeznaczenie lokalu oraz sposób użytkowania określonej powierzchni użytkowej.


Wirtualny adres firmy Warszawa a możliwości wykorzystania lokalu przez najemcę

Przy wynajmowaniu lokalu użytkowego pod działalność gospodarczą należy zachować szczególną ostrożność. Trzeba brać pod uwagę jego stan, gdyż może on mieć ogromne znaczenie dla istnienia spółki. Zatem patrząc z drugiej strony warto pozostawić sobie wolną rękę. 


Im ogólniejsze określenie w umowie, tym większe możliwości wykorzystania nieruchomości poprzez najemcę. Osoba najmująca powinna wziąć pod uwagę fakt, iż w przyszłości będzie chciała zmienić branżę działalności. Wówczas, jeżeli umowa będzie zawierała klauzulę sztywno określającą przeznaczenie, wtedy lokator może spodziewać się wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego.


Najemca również ma prawo złożyć wypowiedzenie umowy w sytuacji, kiedy stan wynajmowanych pomieszczeń nie spełnia warunków wykorzystania do ustalonych celów. Przykładem takim może być lokal wynajęty do prowadzenia restauracji lub baru, a w pomieszczeniach nie ma w wyposażeniu zainstalowanego odpowiedniego urządzenia wentylacyjnego. Stąd też w umowie należy napisać, iż stan lokalu nadaje się do ustalonego użytkowania i jest uposażony w odpowiednie do tego urządzenia, czyli w tym przypadku klimatyzacja.


Oczywiście takie pomieszczenie nie spełniające warunków można odpowiednio przerobić, ażeby nadawało się do właściwego użytku. Aczkolwiek przed zaakceptowaniem pomieszczeń, należy ująć w kontrakcie, iż to osoba wynajmująca ponosi za to koszty oraz we własnym zakresie. Wówczas wynajmujący nie może dokonać sprzeciwu i żadnych roszczeń do takich przeróbek, gdyż zaakceptował warunki umowy.


Istnieje taka możliwość, iż w umowie wskazane jest konkretnie, iż najemca robi remont na własny rachunek. Jednak wynajmujący po zakończeniu umowy najmu musi zwrócić poniesione koszty albo w całości albo przynajmniej w części. Taki wariant negocjacji zależy od obu zainteresowanych stron. Inaczej ma się sprawa, jeśli podczas trwania umowy najmu konieczne są naprawy, a te z kolei obciążają właściciela lokalu, bez których lokal nie nadaje się do użytku, osoba wynajmująca ma prawo do wyznaczenia konkretnego terminu wykonania napraw. Po nieskutecznym zakończenia terminu najemca dokonuje samodzielnie niezbędnych napraw, ale na koszt wynajmującego.


Wirtualny adres firmy Warszawa a koniec umowy najmu, czyli stan pozostawionego lokalu

W jaki sposób powinien wyglądać wynajmowany lokal po upływie czasu trwania umowy najmu ustala kodeks cywilny. Nie ma takiej możliwości, ażeby był to stan gorszy aniżeli na początku umowy, kiedy go przejmował najemca. 


Jedyna możliwość, do której wynajmujący nie ma prawa do roszczeń, jest taka, iż osoba najmująca lokal nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie. Stopień zużycia po zakończeniu umowy budzi wiele niepotrzebnych sporów. W takiej zaistniałej sytuacji wynajmujący lokal ma możliwość potrącenia części bądź całości kaucji, którą wpłacił najemca. Dla przykładu: w sytuacji pobrudzenia ścian, takie zużycie zalicza się do normalnego zużycia. Z kolei ubytek muru, zarysowana podłoga bądź pęknięte kafelki, to już najemca musi naprawić we własnym zakresie.


Podsumowanie ukierunkowane na prawa najemców

Podpisując umowę najmu przez wynajmującego oraz najemcę należy dokładnie sprecyzować na jaką działalność konkretnie najemca chce wynająć. W przypadku niedopatrzenia takich szczególików prowadzi do niepotrzebnych sporów i konfliktów pomiędzy obydwoma stronami.